BETA
Půjčka již zítra

Naši půjčku můžete mít vyřízenou do 24 hodin. Bez poplatků předem. Požádejte si o online půjčku ihned.

Požádat

Půjčka zítra, online půjčka do 24 hodin, nebankovní půjčka

Nacházíte se ve velmi složité životní situaci? Topíte se v dluzích, nenacházíte cesty z toho ven ani po vyžádání další půjčky? Hrozí Vám osobní bankrot, sotva se tak držíte na nohách a do toho se chcete ještě přestěhovat z Vaší malé garsonky? Hledáte konečně svobodu od všech těch dluhů a nekonečného exekutorského vymáhání? Proto dovolte nám Vám představit naši společnost.

Rychlá nebankovní půjčka bez poplatků

Na trhu se pohybujeme již řadu let, se získanými zkušenostmi upřednostňujeme individuální jednání před často zbrklým a urychleným jednáním. Jestliže se přestěhovat, tak Vám nejprve nabídneme půjčku. Naleznete u nás půjčku od 100.000,- Kč až do 50.000.000,- Kč, je nám ale jasné, že takovou astronomickou částku si nepůjčíte. Co proto tedy udělat, abychom Vám půjčili? Je to prosté stačí zajistit půjčku nemovitostí, ve Vašem případě by to byla garsonka. Nabízí se možnost, ručit i něčím jiným než Vámi vlastněnou garsonkou, neboť ručitelem Vám může být i třetí osoba, tudíž Váš přítel. Ale nemovitost, kterou hodláte ručit, musí být zapsána na katastrálním úřadě, tím pádem lze půjčku zajistit i pozemkem nebo ornou půdou. Budou-li se nacházet nějaké právní vady na výpisu z katastru nemovitostí, tak s nimi vyjdeme vstříc nebo je opravíme.

Jak se odvíjí cena půjčky od ceny nemovitosti? Maximálně u nás můžete dostat půjčku v ceně 80% od ceny nemovitosti. To v překladu znamená, že pokud nemovitost má hodnotu 800.000,- Kč, tak Vám maximálně půjčíme 640.000,- Kč. Jak rychle tedy půjčku dostanete? Spěcháte-li a rychle si potřebujete půjčit, tak Vám poskytneme půjčku již do 3 dnů od podání žádosti. Za tuto skutečnost nic neplatíte a ani v tom případě, pokud se Vám námi nabídnutá půjčka nebude zamlouvat.

Rychlá nebankovní půjčka na vyplacení exekuce

Zda jste extrémně zadluženi nebo ne posoudíme, a s tím Vám podáme pomocnou ruku. Budeme jednat s exekutorským orgánem o výši Vašeho dluhu, kdy se budeme snažit o maximální snížení dluhu. Zdarma posoudíme Vám již poskytnuté půjčky u jiných společností, budeme jednat s jejími věřiteli, v nejzazším případě s vymáhací agenturou. Kde díky získaným kontaktům a dlouholeté praxi se nám daří zajistit lepší podmínky pro zaplacení Vašich dluhů. Přinejhorším podáme žalobu s tím, že budeme jednat právní cestou k Vašemu prospěchu.

V extrémním případě zastavíme Vaši zadluženou nemovitost nebo ji vykoupíme s tím, že Vás necháme bydlet v této nemovitosti ve formě nájmu. Pokud Vámi vlastněnou nemovitost prodáte, tak Vám poskytneme půjčku za bezkonkurenčních podmínek, kdy půjčku splatíte prodejem nemovitosti, a tak vyjdete ze zdánlivě neřešitelné situace.

Zda dlužíte u více společností, tak Vám nabídneme - konsolidaci. To v překladu znamená sjednocení všech půjček do jedné, kdy se často dostaneme na zlomek splátky před realizací konsolidace.

Online půjčka na vyplacení exekucí a nevýhodných půjček

Poskytnutím půjčky u nás Vám, ale i nabízíme možnost nastavení individuálního splácení, tudíž nemusíte např. po dobu dvou let splácet celou splátku, ale pouze její určitou část. Pokud budete mít problém se splácením, raději preferujeme domluvu s Vámi před vymáháním částky a tím i zbytečnému navyšování dluhu.

Přijmete-li naši nabídku je jen čistě na Vás, na trhu existuje spousta společností, které podobné možnosti nabízejí, ale s naším individuálním přístupem se Vám budeme snažit razit cestu skrz dluhy k Vašemu prospěchu.

Online žádost o půjčku

X
Zpracování osobních údajů

Kdo je správcem vašich osobních údajů a jaké údaje bude zpracovávat?

1. Udělujete souhlas správci osobních údajů - společnosti Easy Money Services s.r.o., sídlem Elišky Krásnohorské 1094/14, 415 01 Teplice, IČ: 034 98 085, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 42574 a berete na vědomí, že další správce vašich osobních údajů - Ing. Lubomír Klosík, místem podnikání V Zátiší 810/1, Ostrava – Mariánské Hory a Hulváky, IČ: 729 89 980, držitel oprávnění ke zprostředkování spotřebitelského úvěru, (dále jen „správci“, „my“), budou zpracovávat ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)(dále jen „Nařízení“), v rámci formuláře na www.onlinepujckazitra.mywebpage.cz vaše následující osobní údaje: - jméno, příjmení;- telefonní číslo;- adresu trvalého pobytu;- emailovou adresu;- rodné číslo;- druh příjmů;- výši příjmu;- výši zápůjčky;- exekuce ano/ne;- další informace související pro posouzení žádosti o úvěr.
Co se bude s vašimi osobními údaji dít?2. Pokud budeme potřebovat nějaké údaje upřesnit, můžeme využít vaše kontaktní údaje a kontaktovat vás s případnou žádostí o upřesnění vašich osobních údajů.3. Vaše údaje budou po propočítání výše úvěru, které je prováděno Ing. Lubomírem Klosíkem manuálně na základě výše příjmů, hodnoty ručení, případných exekucí (nejedná se tedy o automatizované individuální rozhodování dle čl. 22 Nařízení) a vypracování žádosti o poskytnutí úvěru předány poskytovatelům úvěrů, s čímž také udělujete svůj souhlas.  4. Poskytovatelé úvěrů se stanou samostatnými správci vašich osobních údajů. Na základě jejich pověření vás poté můžeme dále kontaktovat a umožnit vám uzavření smluvního vztahu s poskytovatelem úvěru. 5. Vaše osobní údaje a případně smlouvy, které zprostředkujeme, budeme uchovávat po dobu 10 let, a to z následujících důvodů:- v rámci plnění smlouvy o zprostředkování spotřebitelského úvěru, kterou s Ing. Lubomírem Klosíkem uzavřete, podle čl. 6 odst. 1 písm. b) Nařízení bude zpracovávat vaše osobní údaje nezbytné pro umožnění sjednání spotřebitelského úvěru s poskytovatelem úvěru - bez poskytnutí těchto údajů není možné úvěr sjednat;- splnění našich právních povinností, pokud nám nějaká taková povinnost vznikne, což nám přikazuje čl. 6 odst. 1 písm. c) Nařízení;- budoucího případného uplatnění a obrany práv a povinností smluvních stran, což umožňuje čl. 6 odst. 1 písm. f) Nařízení – oprávněný zájem správců;- v ostatních případech (například uchování údajů Easy Money Services s.r.o., předání poskytovatelům úvěru) jsou vaše osobní údaje zpracovány na základě vašeho souhlasu - takové zpracování umožňuje čl. 6 odst. 1 písm. a) Nařízení. 6. Souhlas se zpracováním můžete vzít kdykoliv jakýmkoliv způsobem zpět, stačí nám napsat na email na adresu info@easy-money-services.cz. Vaše osobní údaje odstraníme, ledaže by takové odstranění bylo v rozporu se zákonem nebo našimi oprávněnými zájmy.7. Osobní údaje zpracováváme my, jakožto správci vašich osobních údajů, ke zpracování můžeme využívat také následující zpracovatele nebo třetí strany:- poskytovatele účetních služeb;- poskytovatele webhostingu, Wallis Europe s.r.o.;- Případně další poskytovatelé zpracovatelských softwarů, služeb a aplikací, které však v současné době nepoužíváme.
Jaká máte práva?8. Vezměte, prosíme, na vědomí, že podle Nařízení máte následující práva:- vzít souhlas kdykoliv jakkoliv zpět,- vznést námitku proti zpracování na základě oprávněného zájmu na adresu info@easy-money-services.cz, nebo Easy money services s.r.o., El. Krásnohorské 1094/14, Teplice 415 01, - požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme, požadovat kopii zpracovávaných osobních údajů,- vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, popřípadě požadovat omezení zpracování,- požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů, výmaz provedeme, pokud to nebude v rozporu s platnými právními předpisy nebo našimi oprávněnými zájmy,- na přenositelnost údajů, pokud se jedná o automatizované zpracování z důvodu plnění smlouvy nebo souhlasu,- na účinnou soudní ochranu, pokud máte za to, že vaše práva podle Nařízení byla porušena v důsledku zpracování vašich osobních údajů v rozporu s Nařízením,- podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů.Další informace o správcích + kontakt na správce* Vaše osobní údaje nebudou předávány do třetích zemí mimo EU.* Správci nemají osobu tzv. pověřence.* Správci se dohodli, že je můžete kdykoliv kontaktovat na jednotné e-mailové adrese info@easy-money-services.cz. 

X
souhlas se zpracováním osobních údajů - rozesílání e-mailů - GDPR

Souhlas se zpracováním osobních údajů pro zasílání obchodních sdělení a novinek z oblasti finančních služeb.
Děkujeme za Váš zájem o zasílání novinek a obchodních sdělení týkajících se finančních služeb! Abychom Vám je ale mohli zasílat, potřebujeme k tomu Váš souhlas.
Osobní údaje zpracováváme v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)(dále jen „Nařízení“).

Kdo Vám bude psát?
My, jakožto společnost Easy Money Services s.r.o., sídlem Elišky Krásnohorské 1094/14, 415 01 Teplice, IČ: 034 98 085, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 42574 (dále jen „my“).

Co Vám budeme psát a proč?
Posílat Vám budeme zajímavosti a nabídky na finanční služby, které poskytujeme my nebo naši partneři, poskytovatelé finančních služeb. Zasílat Vám je budeme však jenom my, pokud by Vám chtěl poskytovatel finančních služeb zaslat svou nabídku sám, je na něm, aby si Váš souhlas získal.
Abychom Vám je mohli posílat, potřebujeme k tomu Vaši e-mailovou adresu, kterou nám tímto sdělujete a zároveň tím souhlasíte, že ji budeme používat podle těchto pravidel.
E-mailovou adresu si uložíme na 3 roky.

Co když už si nebudete přát zasílat obchodní sdělení?
Na to máte plné právo. Zasílání obchodních sdělení můžete kdykoliv zrušit, a to zasláním e-mailu na info@easy-money-services.cz nebo proklikem na odkaz v e-mailech, které Vám zasíláme. Krom toho, že Vám přestaneme psát, tak Vaši e-mailovou adresu také smažeme z naší databáze.

Kdo nám s tím vším může pomáhat?
Jelikož máme každý jen dvě ruce, potřebujeme občas i my pomocnou ruku, aby k Vám naše zprávy doletěly. Tuhle pomoc nám zajišťují tito lidé a společnosti:
* Naši účetní;
* Poskytovatel webhostingu a správce databáze, společnost Wallis Europe s.r.o.

A jaká máte práva?
Především nám kdykoliv dát zpětnou vazbu, když se vám nebude něco líbit, třeba jak často píšeme a podobně.
Krom toho máte ale ještě tato práva:
- požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme,
- vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, popřípadě požadovat omezení zpracování,
- požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů - pokud se nejedná o osobní údaje, které jsme povinni nebo oprávněni dále zpracovávat dle příslušných právních předpisů,
- na přenositelnost údajů a právo požadovat kopii zpracovávaných osobních údajů,
- podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů,
- na účinnou soudní ochranu, pokud máte za to, že vaše práva podle Nařízení byla porušena v důsledku zpracování vašich osobních údajů v rozporu s tímto Nařízením.

 

Created by Wallis Media

© 2016 - 2020 Wallis Europe s.r.o.